Rejestracja online  /   tel. 74 880 11 34  /  e-mail: rejestracja@doktor.walbrzych.pl

mgr Elżbieta Rubys-Paulińska, specjalista logopedii

Specjalista z zakresu logopedii dzieci i  dorosłych. W trakcie specjalizacji z neurologopedia. Zakres obejmuje pracę terapeutyczną w obszarze wad i zaburzeń mowy, dysleksji  oraz coachingową w obszarze emisji i higieny głosu.

Terapeuta metody Goldsteina w treningach kompetencji społecznych.

Zakres prowadzonej terapii:

  1. Zaburzenia mowy – nieprawidłowości w obrębie porozumiewania się:

dysfazja, alalia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia głosu, jąkanie, mutyzm,

  1. Wady mowy – błędy artykulacyjne – dyslalia,
  2. Terapia miofunkcjonalna- terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel pomaga skorygować nieprawidłową pracę mięśni języka, ust oraz gardła w czasie odpoczynku, przeżuwania i połykania. Podczas terapii prowadzone są ćwiczenia w obszarze jamy ustnej, ćwiczenia w celu poprawy pozycji spoczynkowej języka i warg, ćwiczenia języka i warg, ćwiczenia zasysaniai połykania- Terapia połykania,
  3. Terapia Spektrum Autyzmu – treningi umiejętności społecznej- TUS,
  4. Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
  5. Emisja głosu – Logopedia medialna.

Doskonalenie starannej i poprawnej wymowy, nauka prawidłowej dykcji, intonacji, akcentu.

Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, praca nad motoryką narządów mowy, ćwiczenia prawidłowej realizacji głosek.

Trening wystąpień publicznych, swobodnych wypowiedzi, czytania i interpretacji tekstów literackich.

Zapraszam na efektywny trening mózgu metodą EEG-biofeedback

WSKAZANIA DLA DOROSŁYCH:

• problemy z pamięcią i koncentracją,

• problemy z planowaniem i skupieniem,

• mała odporność na stres,

• zaburzenia samooceny.

WSKAZANIA DLA DZIECI:

• zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,

• trema, reakcje stresowe, agresja,

• poprawa szybkości uczenia się,

• nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),

• problemy szkolne,

• chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

CENNIK

Konsultacja logopedyczna – 80 zł

Konsultacje logopedyczne skierowane są dla rodziców, których niepokoi mowa dziecka. W trakcie rozmowy logopeda, udziela porad oraz wskazówek do pracy w domu.

Badanie mowy + opinia + plan terapii – 150 zł

Pierwsza  wizyta  ma na celu określenie wyzwania logopedycznego. Spotkania obejmują wywiad, diagnozę logopedyczną oraz opracowanie planu terapii. Usługa skierowana dla osób rozpoczynających współpracę logopedyczną. 

Terapia logopedyczna 

30 min – 80 zł

45 min – 100 zł