Nowy ultrasonograf

Od początku sierpnia Gabinet USG dysponuje najnowocześniejszym aparatem USG firmy Hitachi- Hi Vision ASCENDUS.

Oprócz standardowych możliwości diagnostycznych w tzw. skali szarości oraz dopplerowskich, umożliwia także obiektywną ocenę elastyczności tkanek, co pozwala na różnicowanie zmian łagodnych od złośliwych. Pozwala także na jednoznaczną oceną stopnia zwłóknienia wątroby. Dzięki temu już nie jest niezbędne wykonywanie biopsji w ocenie leczenia przewlekłych chorób wątroby.